Pumppukaivot, kaivonkannet

Pumppukaivoa käytetään esim. saostuskaivojen jälkeen huleja tulvavesien pumppaukseen, kun maasto-olosuhteet eivät salli luonnollista virtausta maasuodattamoon tai kivipesään.

Järjestys: