Kaivovesi

Kaivovesi
Painevesiautomaatin jälkeen tulee kolmivaiheinen käyttövedenpuhdistus, jolla poistetaan kiintoaineet, humus, hajut, maut, ravinteet sekä mahdollisia maatalous- ja teollisuusvalumia. Menetelmä perustuu mekaaniseen, hapetukseen-, ioninvaihto- ja aktiivihiilisuodatukseen, jonka jälkeen jopa keskihumuspitoinen vesi kirkastuu pesukoneita ja käyttövettä varten. Edellä mainittu käyttövedensuodatus poistaa ensimmäisellä suodattimella mekaanisesti, sekä suodatusmassoilla, suuren osan mahdollisista bakteereista. Lopuksi juoma- ja ruokavesi voidaan viimeistellä esimerkiksi tiskiallaskaappiin sijoitettavalla, käyttöpistekohtaisella käänteisosmoosilaitteella, jolloin vedestä poistuu luontoperäiset bakteerit, virukset, kystat ja samalla muutkin mahdolliset epäpuhtaudet. Bakteerit voidaan myös neutraloida jo käyttövedestä UV-säteilijän avulla, joka asennetaan käyttövedenpuhdistuspaketin perään lisäosana. Korkeaenerginen ultraviolettivalo pilkkoo vedessä olevien bakteerien rakenteen, jolloin ne kuolevat. Tasalaatuisin ja yleisesti käytetyistä puhdistustekniikoista tehokkain on käänteisosmoosi, josta valikoimastamme löytyy useita eri vaihtoehtoja. Pieniä tiskiallaskaappiin sijoitettavia, juoma- ja ruokavedenpuhdistimia, sekä isompia kokonaisuuksia, joilla puhdistetaan kaikki käyttö- ja juomavesi kokonaan. Joskus kaivo voi sijaita meren lähellä jolloin on mahdollista, että kaivoon sekoittuu hieman suolavettä, joka voi aiheuttaa vesikalusteiden syöpymistä ja makuhaittoja. Tällöin puhdistustekniikkana käytetään myöskin käänteisosmoosia.
Järjestys: