Jätevesijärjestelmät

Lainsäädännön lähtökohtana on ollut alusta asti parantaa ihmisten omaa lähiympäristöä, kuten järviä ja jokia. Viime vuosina rehevöityminen, hygieniahaitat ja kaivojen epäpuhtaudet ovat aiheuttaneet ongelmia suomalaisille. Haja-asutusalueen jätevesihuollon parantamisella voidaan vaikuttaa edellä mainittuihin asioihin. Kotitalouden jätevedet voidaan käsitellä maapuhdistamossa, jos tontilta löytyvät sopivat olosuhteet sellaisen rakentamiseksi. Maapuhdistamoita on periaatteeltaan kahdenlaisia: maasuodattamoja ja maahanimeyttämöjä. Maasuodattamo sopii varmemmin useimmille kiinteistöille, koska se ei ole niin vaatelias maaperän suhteen. Joillekin alueille sopii myös maahanimeyttämö, mutta se ei koskaan sovellu savensekaiselle maaperälle. Täältä löydät erilaisia jätevesiratkaisuja, jos ei, kysy lisää tekninentuki@taloosi.fi.
Järjestys: