Lämmitys

Lämmitys
Lämpö Asuintaloissa tarvitaan lämpöä Asuintaloissa täytyy lämmittää asuin- ja märkätilat, puolilämpimät tilat ja käyttövesi. Uusissa pientaloissa tarvitaan myös tuloilman lämmitystä. Hyvin toimiva lämmitysjärjestelmä ylläpitää sisällä viihtyisiä ja terveellisiä lämpöoloja säästä riippumatta. Lisäksi lämmitys vaikuttaa oleellisesti niin asumisen energiankulutukseen kuin kustannuksiin. Asunnon lämmitykseen liittyvillä valinnoilla ja käyttötottumuksilla voit vähentää sekä kustannuksia että kasvihuonekaasupäästöjä.
Järjestys: