Tietosuojaseloste

TIETOSUOJA JA TIETOTURVA

Taloosi.fi:lle on ensisijaisen tärkeää turvata sivuston kävijöiden henkilötiedot ja olemme sitoutuneet huolehtimaan käyttäjien tietosuojan ylläpitämisestä. Henkilötietoja käsitellään Suomen lainsäädännön sekä Taloosi.fi tietosuojakäytännön mukaisesti.

Paytrail-maksutapa:

Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan.
https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu

Tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (524/1999) 10, 19 ja 24 §
Päivitetty: 1.5.2018

Rekisterinpitäjä

Taloosi.fi / MixSix Palvelut Oy (Y-tunnus: 2662486-6 )
Mechelinintie 12 , 49400 HAMINA
Muut yhteystiedot Puhelin: 044 2393 874

 

Rekisterin nimi

Taloosi.fi / MixSix Palvelut Oy rekisteri ( Myöhemmin tekstissä käytetään domain nimeä Taloosi.fi )

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterien tarkoituksena on:

  • Kerätä tietoa asiakassuhteiden hoitamista, myyntiä, markkinointia ja liiketoiminnan kehittämistä varten.

  • MixSix Palvelut Oy:n omistaman www-sivun Taloosi.fi ylläpito sekä sivujen kautta tai muulla tavoin tarjottujen tuotteiden, palveluiden, tai kilpailujen toteuttaminen

  • asiakkaan tunnistaminen sekä tietoturvasta huolehtiminen

Rekisterin tietosisältö

MixSix palvelut Oy Taloosi.fi kerää mm. seuraaviin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja:

  • Tekniset tiedot eli evästeiden keräämä tieto käyttäjän käynneistä Taloosi.fi www-sivuilla sekä näihin liittyvät kirjautumistiedot, joilla tunnistetaan käyttäjän sijainti, aika ja käyttötottumukset

  • Asiakkaan toimittamat tiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot, joita tarvitaan mm.  tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen, asiakasviestintään ja käyttäjien tunnistamiseen.

  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot kuten asiakkaan toiveet ja tilaustiedot sekä muut sivuihin ja niiden kautta tarjottaviin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tiedot.

  • tietojen perusteella muodostetut käyttäjäprofiilit sekä tuotteisiin ja palveluihin liittyvä taloudellinen käyttäjäinformaatio

Säännönmukaiset tiedonlähteet

  • Taloosi.fi:n evästeiden avulla keräämät tiedot tai lokitiedot, jotka on koottu seuraamalla sivujen käyttöä

  • Asiakkaan luovuttamat tiedot kuten yleiset asiakas- ja tilaustiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteritietoja voidaan luovuttaa MixSix Palvelut Oy :n Taloosi.fi : yhteistyökumppaneille esim. markkinointitutkimuksen tekemiseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmässä pidettävät aineistot on suojattu fyysisesti ja ohjelmallisesti useilla eri keinoilla:

Laitteistot pidetään turvallisissa tiloissa ja niiden ylläpidossa noudatetaan korkeaa turvatasoa.
Asiaton pääsy laitteistojen käyttöjärjestelmiin päätteeltä tai tietoverkon kautta on ehkäisty useilla tietoturvatekniikoilla, menetelmillä ja toimintatavoilla kuten palomuurit, ohjelmalliset suojaukset, käytön rajoittaminen ja valvonta.
Asiaton pääsy käyttäjärekisteriin ja sen tietokantoihin on estetty kryptografisesti riittävän vahvoilla, säännöllisesti vaihdettavilla ja vain välttämättömien henkilöiden tiedossa olevilla tunnisteilla.

Rekisteritietojen päivitysoikeus on vain asianomaisilla rekisterinpitäjän edustajilla ja kaikilla käyttäjillä omiin tietoihinsa. Päivitykseen tarvitaan tätä varten annetut tunnisteet ja valtuudet. Asiakasrekisteriin ei kuulu manuaalisia aineistoja.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Taloosi.fi kohdassa kaksi mainituin yhteystiedoin.

Tiedon korjaaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Taloosi.fi kohdassa kaksi mainituin yhteystiedoin.

Evästeet

Käyttäjän tietokoneelle voidaan ajoittain asettaa evästeitä, jotka tehostavat verkkosivujen toimintaa ja käyttäjälle tarjottuja Taloosi.fi palveluita. Taloosi.fi tunnistaa käyttäjän evästeen perusteella.

Evästeitä käytetään yleisesti eri verkkosivuilla. Useimmissa selaimissa uusien evästeiden tallennus voidaan estää tai selain voidaan asettaa ilmoittamaan, että verkkosivu yrittää tallentaa evästeen. Huomioi, että evästeiden estäminen voi heikentää verkkosivun tai palvelun toimintaa. Lue lisää evästeistä tekstin lopussa.

Muut ehdot

Verkkosivuilla voi olla linkkejä muille verkkosivuille. Taloosi.fi ei vastaa muiden verkkosivujen sisällöstä tai turvallisuudesta.

Evästeet Taloosi.fi sivustolla

Käytetyt evästeet voivat olla pitkä- tai lyhytkestoisia. Pitkäkestoiset evästeet pysyvät tallessa sille asetettuun aikarajaan asti. Pysyviä evästeitä käytetään mm. tukemaan kaupan toiminnallisuutta sekä sivuston sisäisen haun parantamiseen.

Lyhytaikaiset (ns. istuntokohtaiset) evästeet tallentuvat vain verkkosivustolla vierailun ajaksi käyttäjän laitteelle. Lyhytaikainen eväste häviää heti, kun verkkoselain suljetaan.

Kolmansien osapuolien käyttö sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käytämme kävijätietojen analysointiin, markkinoinnin uudelleenkohdistamiseen ja bannerimainontaan sellaisten ulkopuolisten tahojen palveluja, jotka käyttävät sivustoillamme evästeitä. Tällaisia palveluntarjoajia ovat seuraavat tahot:


Google Analytics: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
Instagram: Instagram HQ, 200 Jefferson Dr, Menlo Park, CA 94025, USA
Pinterest: Pinterest Inc. 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-4904, USA
Youtube: Youtube LLC, 901 Cherry Avenue, Second Floor, San Bruno, CA 94066, USA

Käyttäessänne www.Taloosi.fi. sivustoa annatte suostumuksenne, että voimme käyttää evästeitä edellä mainituin tavoin.