Kunnallisvesi

Kunnallisvesi
Perinteisesti on ajateltu, että huolellinen talousveden käsittely vesilaitoksella riittää takaamaan hyvälaatuisen ja turvallisen talousveden. Vesi kuitenkin kulkee pitkän matkan laitokselta jakeluverkostojen ja kiinteistöjen putkien läpi, jotka voivat oleellisesti muuttaa veden laatua. Vesilaitos takaa toimittamansa talousveden laadun, niiltä osin mitä on määritetty tutkittavaksi, aina kiinteistön liitoskohtaan asti. Kiinteistön omien vesijohtojen laatu sekä käyttäjien tottumukset vaikuttavat hanasta tulevan veden laatuun. Esimerkiksi putkistossa seissyt vesi ei vastaa laadultaan vesilaitoksen puhdistamaa vettä. Putkistoista irtoavien aineiden lisäksi on huomioitava, että perinteisellä vedenkäsittelyllä ei pystytä poistamaan kaikkia lääke- ja hormonijäämiä eikä mikromuoveja. Myös veden kanssa kosketuksissa olevista materiaaleista voi liueta haitallisia aineita. Myös putkistot alkavat olla osin vanhoja, jolloin niistä irtoaa erityyppisiä kiintoaineita ja sakkoja. Pelkästään tavallisella 10µm (1/100 osa millimetriä) kiintoainesuodattimella voidaan vedestä poistaa merkittävä määrä sakkoja: jo 300 litran jälkeen suodatin voi muuttua ruskeaksi. Vedenpuhdistuslaitoksella vesiin myös lisätään erilaisia yhdisteitä, joilla muokataan happo-emästasapainoa tai halutaan estää mikrobiologisten kasvustojen syntyminen. Nämä epäpuhtaudet voidaan poistaa Aqvan suodatuslaitteilla.
Järjestys: